Kontakt

AUTO PLIN SERVIS "KOŠĆAK"

 • OIB: 0000 290 4193
 • Adresa: Mlinska 68, 31000 Osijek i A. Starčevića 2,31212 Josipovac
 • Telefon: +385 31 377 747
 • Mobitel: +385 98 805 485
 • Informacije: info@koscak.hr
 • Radno vrijeme:PON-PET, 09:00 – 17:00 h
 • Direktor: Košćak | info@koscak.hr
 • Žiro račun : 0000000-0000000000
 • MBS: 0323195
 • SWIFT: PBZGHR2X
 • IBAN: HR91234 0009 1100223225

Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Osijeku, s početnim kapitalom od 20.000,00 kn (plaćenim u cijelosti).

Poveznice


Kontakt

Auto plin servis "Košćak"

e-mail: info@koscak.hr

telefon: 031 377 747

gsm: 098 805 485

matični broj: 0323195

žiro račun: 23340009-1100223225